จำนวนบุคลากร

กลุ่มสาระชายหญิงรวม
ภาษาไทย33
คณิตศาสตร์123
สังคมศึกษา55
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี325
ศิลปะ33
การงานอาชีพ44
พลศึกษา22
ภาษาต่างประเทศ33
รวม62228