จำนวนนักเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1302050
มัธยมศึกษาปีที่ 2363268
มัธยมศึกษาปีที่ 3251439
มัธยมศึกษาปีที่ 4161733
มัธยมศึกษาปีที่ 5111526
มัธยมศึกษาปีที่ 6202747
รวม138125263