วันก่อตั้งโรงเรียน

วันที่ 29 มกราคม 2564 โรงเรียนมิตรภาพ นำโดย นายจำรัส หรรษาวงศ์ ได้จัดงาน “ฮักนะ มิตรภาพ” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาโรงเรียนมิตรภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อรำลึกถึงบุคคลสำคัญในการก่อนตั้งโรงเรียน และเฉลิมฉลองในวาระสำคัญที่โรงเรียนครบ 30 ปี อันเป็นการแสดงออกถงความภาคภูมิใจในเกียรติยศของสถาบัน และได้ทำบุญใส่บาตรเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต

Read more

อบรม Google Application,Classroom+Meet

วันที่ 15 มกราคม 2564 โรงเรียนมิตรภาพ นำโดย ผู้อำนวยการจำรัส หรรษาวงศ์ ได้จัดอบรม Google Meet และ Google Classroom เพื่อให้คณะครูใช้ในการเตรียมการจัดเรียนออนไลน์ ภายใต้สถานการการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ณ ห้องเกียรติภูมิโรงเรนียนมิตรภาพ โดยมี

Read more

กีฬาสี 2563

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 โรงเรียนมิตรภาพ นำโดย ผู้อำนวยการจำรัส หรรษาวงศ์ ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนมิตรภาพ โดยมี นายปิตานนท์ ปัญญา นายอำเภอแกดำ ให้เกียรติเป็นประธานในพิะ๊เปิด และได้เชิญแขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครองเข้าร่วมให้กำลังใจนักเรียนในการแข่งกีฬาและชมขบวนพาเหรด

Read more